Język publikacji


Opisy bibliograficzne wzbogacone zostały o informację podającą język, w którym opublikowano pracę. W celu wyszukiwania prac wg języka należy wybrać pole Język publikacji i wpisać właściwy kod.
Następnie wybrać przycisk Indeks lub Szukaj.


BE białoruski
BG bułgarski
CS czeski
DE niemiecki
EN angielski
ES hiszpański
FR francuski
HU węgierski
INNY inne języki
LT litewski
NL holenderski
PL polski
RU rosyjski