Typy publikacji - charakterystyka formalna


Każdy opis bibliograficzny oznaczony jest jednym z poniższych kodów, charakteryzującym typ danej pracy pod względem formalnym. W celu wyszukiwania prac wg typu (np. artykuł polski, fragment zagraniczny) należy wybrać pole Typ publikacji-kod i wpisać właściwy kod.
Następnie wybrać przycisk Indeks lub Szukaj.


AP artykuły w czasopismach, wydawnictwach seryjnych tj. Zeszyty Naukowe, Materiały Dydaktyczne, opublikowanych w Polsce bez względu na język publikacji
APK przedmowy, wstępy, wprowadzenia, zakończenia w wydawnictwach seryjnych tj. Zeszyty Naukowe, Materiały Dydaktyczne
AZ artykuły w czasopismach, wydawnictwach seryjnych opublikowanych za granicą bez względu na język publikacji
EP redakcja książek, materiałów konferencyjnych, wydawnictw seryjnych opublikowanych w Polsce
EZ redakcja książek, materiałów konferencyjnych, wydawnictw seryjnych opublikowanych za granicą
FP utwory w wydawnictwach zwartych (książkach), materiałach konferencyjnych opublikowanych w Polsce
FPK przedmowy, wstępy, wprowadzenia, zakończenia, streszczenia umieszczone w wydawnictwach zwartych (książkach), materiałach konferencyjnych opublikowanych w Polsce
FZ utwory w wydawnictwach zwartych (książkach), materiałach konferencyjnych opublikowanych za granicą
FZK przedmowy, wstępy, wprowadzenia, zakończenia w wydawnictwach zwartych (książkach), materiałach konferencyjnych opublikowanych za granicą
INP inne publikacje polskie (artykuły z prasy codziennej, wywiady, wypowiedzi, głosy w dyskusjach)
INZ inne publikacje zagraniczne (artykuły z prasy codziennej, wywiady, wypowiedzi, głosy w dyskusjach)
KP książki polskie, monografie, podręczniki
KZ książki zagraniczne, monografie, podręczniki
MI materiały informacyjne (m.in. karty informacyjne BG UEP, wykazy nabytków zagranicznych BG , sprawozdania Rektora UEP, katalogi studiów i informatory dla kandydatów na studia)
NLM multimedia
REC recenzje
tłumaczenia
DE dokumenty elektroniczne
* opis bibliograficzny zredagowany na podstawie danych przekazanych przez autora